Trillingsmeters

Sinds Juli 2005 is de Europese richtlijn van kracht aangaande blootstelling van werknemers aan trillingen. Grenswaarden en actiewaarden ten aanzien van de dagelijkse blootstelling zijn vastgelegd. In het geval van trillingen spreken we over het meten van hand-arm trillingen of het meten van lichaamstrillingen. Voor de nauwkeurige bepaling van deze blootstelling leveren wij eenvoudig te bedienen instrumentatie welke direct de geldende normen implementeert. De meters zelf voldoen volledig aan EN-ISO 8041-1:2017. Als gezegd zijn deze volledig toegespitst op metingen conform ISO 2631 en EN-ISO 5349.

VIBA8

De VibA(8) is een trillingsmeter speciaal ontwikkeld voor de vaststelling van de mate aan arbeidstrillingen. De bediening is zeer eenvoudig, het instrument detecteert automatisch of de hand-arm accelerometer of de seat-pad accelerometer is aangesloten, hanteert dan direct de juiste instellingen voor de filters is daarmee een ideaal instrument voor de bepaling en opvolging van blootstelling aan trillingen! De VibA(8) is voorzien van een flash geheugen waarin meer dan 2000 metingen kunnen worden opgeslagen. Naast een eventueel loginterval (vanaf 1 seconde), kunnen ook de parameters worden geselecteerd: Aeq, Vectorsom, Dominante as, VDV, Crest Factor. Na de meting kunnen de resultaten van het display worden uitgelezen. Metingen welke opgeslagen zijn in het geheugen kunnen later terug worden uitgelezen op he display. De meter wordt geleverd met een software voor verdere dataverwerking. Vanuit de software kan direct een rapportage worden gemaakt, maar het is ook heel eenvoudig om de data en de grafieken te exporteren naar andere bijvoorbeeld Word of Excel.

Vexo Trillingsmeter

 

De Vexo trillingsmeter is een compact instrument, specifiek ontworpen voor blootstellingsmetingen aan Hand-Arm trillingen. Het is een echt plug & play instrument voor deze toepassing. De metingen kunnen eventueel worden opgeslagen in het geheugen later in de software worden ingelezen. De bediening is zeer eenvoudig: inschakelen, accelerometer bevestigen en direct de meting starten met de Ok toets. Op het scherm zijn de meetresultaten direct uit te lezen. De data kan ook worden opgeslagen in het flash geheugen en later terug bekeken worden of worden ingelezen in de VibData software.