Indoor Air Quality (IAQ)

Binnenluchtkwaliteit of Indoor Air Quality (IAQ) omvat in feite een mix van factoren welke samen bijdragen aan onze ervaring van de luchtkwaliteit binnen. Denk hierbij aan onder meer: thermische factoren, geluid en trillingen, licht, ventilatie, biologische en chemische verontreinigingen, fijnstof enzovoorts.

YesAir IAQ monitor

Om een goede indicatie te krijgen van de luchtkwaliteit levert Ravebo de YesAir binnenklimaatmeter. De monitor meet standaard de luchttemperatuur en relatieve vochtigheid en kan uitgebreid worden met sensoren voor het meten van diverse gasconcentraties, waaronder CO2, en fijnstof. In de meeste toepassingen wordt de monitor ingezet voor een indicatie van de thermische beleving middels de temperatuur en relatieve vochtigheidsmeting en een indicatie voor de binnenluchtkwaliteit middels de CO2 meting. Middels de CO2 meting wordt een beeld verkregen over de mate van ventileren van de werkplek en indirect daarmee een indicatie van de luchtkwaliteit.

Klimaatboom

Voor de uitgebreide analyse van de thermische beleving adviseren wij datalog systemen met zeer nauwkeurige sensoren. Vaak wordt dit aangeduid als een klimaatboom. Door het uitlezen en loggen van diverse thermische parameters kunnen alle geldende klimaatindices bepaald worden voor zowel koude, hitte als comfort omstandigheden. De sensoren hiervoor voldoen aan de hoogste eisen als gesteld in NEN-EN-ISO 7726 en NEN-EN-ISO 7730. Ten aanzien van comfort kan hiermee de zogenaamde PMV, PPD, DR en diverse PD waarden opgevolgd worden (Predicted Mean Vote, Predicted Percentage Dissatisfied, Draught Rate en Percentage Dissatisfied volgens NEN-EN-ISO-7730). Ten aanzien van Cold Stress WCET en de IREQ (Wind Chill Equivalent Temperature en de Insulation Required conform NEN-EN-ISO 11079). Ten aanzien van Heat-stress kan de WBGT worden bepaald of de PHS (Wet Bulb Globe Temperature conform NEN-EN-ISO 7243 of de Predicted Heat Strain conform NEN-EN-ISO 7933)

Een klimaatboom kan zijn opgebouwd uit de volgende sensoren: psychrometer, zwarte bol thermometer, luchtsnelheidsmeter, CO2 sensor, droge lucht thermometer, contactthermometer (vloertemperatuur), stralingsasymmetrie sensor.

WBGT meter

Specifiek voor de vaststelling van de externe hittebelasting (WBGT) leveren we een compacte WBGT-meter: Heat Shield. Optioneel kan deze worden uitgerust met een extra hittedraad anemometer, waardoor hiermee tevens comfortmetingen kunnen worden uitgevoerd.

De NEN-EN-ISO 7243 omschrijft duidelijk de eisen aan de diverse sensoren. In geval van de Heat Shield WBGT meter is de droge luchttemperatuur sensor voorzien van een stralingsschild, zodat de juiste luchttemperatuur wordt gemeten. Voor de natuurlijk natte boltemperatuur wordt ook de voorgeschreven sensor toegepast (temperatuurvoeler met een natte kous). Voor de zwartebol temperatuur kan gekozen worden voor de voorgeschreven sensor met 15 cm zwarte bol, of de compacte 5 cm zwarte bol, waarvan het meetresultaat wordt gecorrigeerd. Die correctie is vereist door de norm in geval een afwijkende sensor wordt toegepast.

De Heat Shield WBGT meter is een volledig loggende heat-stress monitor, gemakkelijk in gebruik en volledig conform de hoogste eisen als gesteld in NEN-EN-ISO 7243.