Ons service pakket

Onderhoud en Kalibratie

Service en kalibraties aan meetapparatuur en meetsystemen is één van de expertises van Ravebo B.V.. Vooral op het gebied van apparatuur voor het meten van procesparameters, omgevingscondities en arbeidsomstandigheden hebben wij veel ervaring en langdurige samenwerkingsverbanden. Klanten sluiten vaak serviceovereenkomsten af voor langere periodes waarin periodiek onderhoud, controles en kalibraties worden gecoördineerd.

Afhankelijk van de instrumentatie of installatie wordt de benodigde service bij u op locatie of in onze goed geoutilleerde werkplaatsen uitgevoerd.

Kalibratie Identificatie Systeem

Om onder andere de complexiteit en hoeveelheid eisen die voortvloeien uit certificering te borgen en werkbaar te houden, werkt Ravebo sinds 2008 met een zelf ontwikkeld intern controle/goedkeuringssysteem: het Ravebo Kalibratie Identificatie Systeem (KID).

In dit softwarepakket worden alle meetinstrumenten geregistreerd en kunnen acties op deze meetinstrumenten worden gevolgd. Het KID-systeem is modulair en "flexibel" geprogrammeerd, zodat wijzigingen in wet- en regelgeving, normen en/of klanteisen snel kunnen worden verwerkt. Dit systeem stelt ons in staat om onze kwaliteit, transparantie voor onze klanten en onze service op een continu hoog niveau te houden.
 

Documenten en certificaten

Na onderhoud en kalibratie (en eventuele bijstelling) wordt elk instrument voorzien van een kalibratierapport, desgewenst op de door u aangegeven punten. Naast het rapport ontvangt u een logboek waarin wij de uitgevoerde werkzaamheden beschrijven. Dit logboek geeft snel en duidelijk de toestand van uw instrument weer. U ontvangt de volgende documenten met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden:

Logboek met de volgende gegevens:
 • Bedrijfsnaam en adresgegevens van uw organisatie;
 • Beschrijving, serienummer en eventueel tagnummer van het instrument;
 • Uitgevoerde werkzaamheden;
 • Datum van de uitgevoerde kalibratie en de eventuele volgende kalibratiedatum
Kalibratierapport met de volgende gegevens:
 • Beschrijving van uw instrument en onze gebruikte standaarden;
 • Kalibratieresultaten met naam en handtekening van de uitvoerende specialisten;
 • Naam en handtekening van de eindcontroleur.
Kalibratiecertificaat met de volgende gegevens:
 • Datum van de uitgevoerde kalibratie en de eventuele volgende kalibratiedatum;
 • Methode van kalibreren;
 • Traceerbaarheid van de kalibratie.

Servicecontracten

Omdat instrumentatie vaak een belangrijk onderdeel is van uw kwaliteitssysteem of productieproces en het beheer van apparatuur vaak een tijdrovende klus is, biedt Ravebo de mogelijkheid om een servicecontract af te sluiten. Dit biedt u zekerheid op het gebied van:

 • Controle op kalibratie- en/of onderhoudsintervallen, waardoor uw kwaliteitssysteem gewaarborgd blijft;
 • Een zo kort mogelijke doorlooptijd, zodat uw meetinstrumenten snel weer in gebruik kunnen worden genomen;
 • Eén centraal contactadres voor al uw vragen over de uit te voeren service;
 • Een goede technische staat van uw instrumenten. Op basis van de historie in het logboek kunnen wij u te allen tijde adviseren over mogelijke vervanging en/of verwachte toekomstige reparatiekosten.

Transportdienst

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw instrumenten bij ons Ravebo Service Center af te leveren. U kunt ze natuurlijk zelf vervoeren, maar u kunt ook gebruik maken van onze eigen transportservice. Met deze service hoeft u zelf geen logistieke werkzaamheden meer te verrichten. Onze bussen zijn speciaal uitgerust om uw (gevoelige) apparatuur te vervoeren. Zo kunnen wij uw apparatuur snel en veilig direct van en naar uw locatie vervoeren, waar en wanneer het u het beste uitkomt.