Geluidmeters

Geluidmeters of geluidniveau meters worden gebruikt voor het meten van de hardheid van het geluid uitgedrukt in decibel (dB). Meestal worden niet alle frequenties in dezelfde mate meegenomen, maar worden er correcties toegepast. Meest bekende toegepaste filter is het A-filter; na correctie is het geluidniveau uitgedrukt in dB(A). Voor arbeidsplaatsmetingen wordt ook het C-filter toegepast voor het bepalen van het piekniveau. Het piek geluidniveau wordt dus uitgedrukt in dB(C). Blootstelling aan geluid op de werkplek wordt gemeten volgens NEN-EN-ISO 9612. Mate van geluidhinder of overlast kan ook worden getoetst met geluidmetingen. Deze verlopen vaak over langere tijd en kunnen zelfs langdurige buitenmetingen zijn. NEN-ISO 1996 geeft de nodige handvatten voor deze beoordelingen. Op het moment dat er problemen zijn vastgesteld kan het zinvol zijn een zogenaamde frequentieanalyse uit te voeren. Bijvoorbeeld kan dan vastgesteld worden welk type gehoorbescherming het meest optimaal is of met welke materiaal eventueel isolatie bij de bron toegepast kan worden. Voor metingen op de arbeidsplaats aan geluid is het van belang dat de meter de juiste parameters kan bepalen om te toetsen aan de wetgeving. Een geluidmeter zal minimaal L(A)eq en L(C)piek moeten kunnen bepalen. De eerste betreft en energetisch gemiddelde geluidniveau in dB(A) en de tweede het absolute piekniveau in dB(C).

Sonik Geluidmeter

De Sonik is een eenvoudig te bedienen geluidmeter, beschikbaar in klasse 1 of klasse 2 (nauwkeurigheidsklassen). De geluidmeter is eenvoudig uit te lezen middels de optionele dB Data-Pro software of via Cloud-based software waarvoor u kosteloos 1 gebruikersaccount kunt aanmaken. Het model Sonik-S voorziet in het bepalen van alle parameters voor een beoordeling van geluidblootstelling op de werkplek. Het model Sonik-SE voorziet tevens in de parameters voor milieumetingen. Frequentieanalyse behoort niet tot de mogelijkheden met dit model. De Sonik is een hele geschikte meter om zelfstandig geluidmetingen op de werkplek uit te voeren.

dBAir geluidmeter

De dBAir is een flexible geluidmeter, beschikbaar in klasse 1 of klasse 2, met meer opties in vergelijking met de hiervoor vermelde Sonik geluidsmeter. De dBAir kan automatisch verbinding maken met een dBCal calibrator en de calibratie starten. Frequentie en tertsbandanalyse zijn mogelijk met de dB Air. De meter het “Ravebo-Castle Cloud” systeem waardoor u, waar u ook bent en wanneer u wilt, de meetgegevens altijd beschikbaar heeft. Daarnaast kan in de dBAir de meetfile direct als CSV file worden opgeslagen, welke direct is te importeren in Excel. De meter zelf kan via Wifi direct de files sturen naar de cloudserver. Het is natuurlijk ook mogelijk met de usb verbinding de data uit te lezen. De dBAir is een model, heel geschikt voor de arbeidshygiënist. Het is mogelijk te starten met een eenvoudige configuratie en later de firmware te updaten naar de meer uitgebreide opties.

Geluidscalibrator

Om de werking van de geluid- en dosimeters te kunnen controleren zijn geluidbronnen leverbaar. Gebruikelijk is de meter voorafgaand aan de meting te controleren en eventueel bij te regelen. Na de meting wordt in de regel nog een eindcontrole uitgevoerd. De dBCal is een veldcalibrator waarmee geluidmeters op 3 niveaus kunnen worden getest. De calibrator corrigeert automatisch voor omgevingsdruk en geneert bij 1000 Hz respectievelijk 94, 104 en 114 dB.

Geluidmeetsystemen

In veel specifieke toepassingen kunnen wij u een oplossing bieden op het gebied van geluidsmetingen. Voor persoonlijke blootstellingsmonitoring bieden we zogenaamde dosimeters. Voor stationaire metingen buiten, stellen we flexibel inzetbare outdoor meetsystemen samen. Deze kunnen werken in combinatie met accu’s, zonnepanelen of netspanning. Vraag vrijblijvend naar onze mogelijkheden.