Grimm D11 Aerosol SpectrometerDe referentiemethode voor fijnstofmetingen (PM10 en PM2.5) is de bemonstering via een impactor op een filter. Er zijn ook technieken die direct een uitlezing geven van de stofconcentratie. Voor de trendvolging van de stofconcentratie op de werkplek worden vaak optisch meetprincipes toegepast. In de basis hebben deeltjes effect op de baan van licht, waardoor indirect een stofconcentratie kan worden afgeleid. Op het moment we gaan werken met een meetcel van een bepaald volume waarin onder een bepaalde hoek de “verstrooiing” van het uitgezonden licht wordt bepaald, spreken we over nefelometrie. Dit kan verder geoptimaliseerd worden naar systemen, welke met een klein meetvolume werken en in feite ieder deeltje individueel meten. In dat geval wordt een resultaat gekregen van de deeltjesaantallen en de deeltjesgrootteverdeling. Deze technologie wordt benoemd als Light Scattering Aerosol Spectrometrie (LSAS).

(Fijn)stofmeting in de binnenlucht en op de werkplek

MiniWRAS Mini Wide Range Aerosol SpectrometerIn een aërosolspectrometer worden binnenkomende deeltjes in volgorde gerangschikt. De Grimm Aerosol Spectrometer gebruikt laserlicht. De fotodetector is geplaatst onder een hoek van 90 graden. Elk verkregen signaal vertegenwoordigt een deeltje. De hoogte van het door de fotodetector ontvangen signaal vertegenwoordigt de deeltjesgrootte. Op deze manier kan een spectrum worden bepaald van de aantallen deeltjes en de deeltjesgrootteverdeling. Door de aanname dat de deeltjes bolvormig zijn en een aangenomen dichtheid, wordt de massaverdeling berekend. Het belangrijkste voordeel van aërosolspectrometrie is de gelijktijdige meting van verschillende deeltjesgrootten en deeltjesaantallen, waardoor directe online monitoring van verschillende stoffracties met een snelle reactietijd mogelijk is. Voor werkplekmetingen en metingen van de binnenluchtkwaliteit bevelen wij 31-kanaals spectrometers van Grimm Aerosoltechnik aan. Deze monitoren delen de aerosolen in in 31 deeltjesgrootten. Hieruit worden de volgende massafracties berekend: TSP, PM10, PM4, PM2.5, PM1, PMcoarse, Inhaleerbaar, Thoracaal en Respirabel. De draagbare apparaten zijn uitgerust met een PTFE vlakfilter, waardoor het mogelijk is ook een gravimetrische bepaling uit te voeren en zo de on-line gegevens achteraf te corrigeren.

MiniWRAS, ook nanodeeltjes in lucht

Speciaal voor toepassingen in de omgevingslucht waar nanodeeltjesconcentraties moeten worden bepaald, leveren wij de zogenaamde Mini-WRAS (Mini-Wide Range Aerosol Spectrometer). In dit instrument wordt de laser aerosol spectrometer gecombineerd met de zogenaamde NanoDiff, een Nano sensor voor het schatten van deeltjesaantallen en deeltjesgroottes tussen 10 en 250 nm. Deze sensor werkt volgens het principe van elektrische mobiliteit voor het schatten van de diameter en past een elektrometer toe voor het tellen van de deeltjes. Een overzicht van de deeltjesaantallen en deeltjesgrootteverdeling over 41 kanalen van 10 nm - 35 µm kan per minuut worden verkregen! Dit alles met een compact instrument, zonder toepassing van vloeistoffen en radioactieve bronnen zoals gebruikelijk bij de zogenaamde SMPS systemen (Scanning Mobility Particle Sizer, zie: https://www.ravebo.nl/producten/nano-meettechniek)