De kwaliteit van het binnenklimaat in gebouwen en productieomgevingen zijn wezenlijk van invloed op de arbeidsomstandigheden. Diverse onderzoeken hebben reeds de invloed op de productiviteit aangetoond. De beleving van een goede (binnen)luchtkwaliteit door werknemers brengt een hogere productiviteit teweeg. Vanuit de markt ontstaat steeds meer de vraag voor permanente monitoring van klimaatparameters inclusief een eventuele koppeling naar een gebouwenbeheersysteem. Dit draagt bij tot een objectivering van de klimaat situatie maar vooral aan het realiseren van een optimale werkomgeving ten aanzien van het klimaat. Het continu meten van de luchttemperatuur en –vochtigheid komt al jaren veelvuldig voor. Inmiddels ervaren we de uitbreidingen naar continue CO2 monitoring, tot zelfs complete stationaire WBGT monitoring om de hittebelasting in productieruimten te blijven bewaken.

Voor de permanente monitoring van het binnenklimaat biedt Ravebo B.V. betrouwbare dataloggers met de mogelijkheid draadloze sensoren en systemen te koppelen. Hiermee zijn praktisch alle denkbare combinaties mogelijk van de te meten parameters. De meetresultaten en de eventuele berekende parameters kunnen, indien gewenst, direct met MODBUS protocol worden doorgestuurd naar een centraal systeem. Met behulp van de X-Panel software van LSI kan de input van de dataloggers op een scherm gevisualiseerd worden. De vormgeving van de objecten op dit scherm kunt u zelf ontwerpen. Hierdoor is het mogelijk om de gemeten en berekende parameters op een voor u duidelijke wijze weer te geven op een overzichtelijke pagina. Het is zelfs mogelijk een webapplicatie te laten vervaardigen op uw specificatie om overal en altijd toegang te hebben tot de meetstations.

Door de gemeten en berekende waarden van bijvoorbeeld de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en het CO2 gehalte naar een klimaatbeheersysteem te sturen, is het mogelijk om hiermee een optimaal comfort te kunnen regelen in de ruimte. Dit werkt kostenbesparend door enerzijds het optimaal regelen van het energieverbruik en door anderzijds het realiseren van de juiste klimaatcondities en daarmee een betere productiviteit.

Meest gangbare sensoren

 • Psychrometer -5 tot 60 ºC / 0 tot 100% RV
 • Zwarte bol -40 tot 80 ºC
 • Natuurlijke natte bol 0 tot 80 ºC
 • Stralingsassymetrie -150 tot 1500 W/m2
 • Vloer- en luchttemperatuur op enkelhoogte -10 tot 50 ºC
 • (Contact)Temperatuur (Pt 100) -50 tot 80 ºC
 • (Contact)Temperatuur (TC- K) -50 tot 900 ºC
 • Temperatuur (IR) 25 tot 250 ºC
 • Temp/RV -30 tot 70 ºC / 0 tot 100% RV
 • Barometrische druk 800 tot 1100 hPa
 • Luchtsnelheid (vleugelrad) 0 tot 20 m/s
 • Luchtsnelheid (hittedraad) 0,2 tot 20 m/s
 • Lichtsterkte 0 tot 5 / 0 tot 25 / 0 tot 100 Klux
 • Heat Flux/Thermal flow ± 50 W/m2
 • CO2 0 tot 3000 ppm